แผนการบรรจุภัณฑ์
แบ่งปันใน:
ขวดPETทนร้อน
ขวดPETทนร้อน
ขวดPETทนร้อน
ตัวอย่างขวดPETทนร้อน


คำอธิบาย
    โดยทั่วไป เมื่ออุณหภูณมิบรรจุ 65℃ ขวดPETจะเกิดการเสียรูป ตามความต้องการของลูกค้า Mr.Cai Yuansen ซึ่งเป้นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเมกะได้ประดิษฐ์เทคโนโลยีการขึ้นรูปหลายชั้นและระบบหมุนเวียนอากาศเย็นมาปรับแก้ปัญหาการเสียรูปของขวดPETทนร้อน เทคโนโลยีทั้งสองตามลักษณะก้อนผลึกของขวดPETหลังเพิ่มความร้อน พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะมาเพิ่มอัตราการเติบโตของผลึกในกระบวรการเป่าขึ้นรูป  ทำให้ขวดPETสามารถทนความร้อน
ขอบเขตการใช้
น้ำผลไม้ เครื่องดื่มพลังงาน ชา กาแฟ น้ำซีอิ้ว เป็นต้น
ลักษณะเด่น
เพิ่มอุณหภูมิความร้อนให้ขวดทนร้อนและไม่เสียรูป
หมายเหตุ
    ระบบหมุนเวียนอากาศเย็นและเทคโนโลยีการขึ้นรูปหลายชั้นการออกแบบสำหรับระบบบรรจุร้อนของขวดPET และได้รับสิทธิบัตรแห่งชาติ ปัจจุบันนี้ เครื่องเป่าขวดสองขั้นตอนแบบมาตรฐานสามารถประกอบระบบระบบหมุนเวียนอากาศเย็น แต่เทคโนโลยีการขึ้นรูปหลายชั้นเพียงใช้กับชุดMG-HR เครื่องเป่าขวดPETทนร้อน

สิขสิทธ์2010 © บริษัทเมกะ แมชชินนารี จำกัด