อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับฝา

เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องหยอดฝาขวดพลาสติกและเครื่องตัดปากป้องกันการล็อก ตามปกติเครื่องหยอดฝาขวดพลาสติกมีติดปะเก็นแผ่นหนึ่งในฝาขวดเพื่อยืดเวลาเครื่องดื่ม หยอดฝาขวดพลาสติกใช้มาผลิตปะเก็นภายในฟาขวด หลังจากที่ปรับปรุงหลายปี ความเร็วการผลิตของเครื่องหยอดฝาขวดพลาสติกเพิ่มมากขึ้นและลดพลังงาน

ชุดMG-3เครื่องตัดปากป้องกันการล็อกใช้มาตัดแหวนฝาขวด เราใส่ฝาขวดเข้าข้างในเครื่องตัดปากโดยใช้วิธีลำเลียงแบบใหม่ ในข้างในเครื่องตัดปากติดตั้งใบมีดโดยออกแบบใหม่เพิ่มคุณภาพให้ฝาขวด

 

สิขสิทธ์2010 © บริษัทเมกะ แมชชินนารี จำกัด