การบรรจุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย
ความต้องการขวดPETเพิ่มขึ้นในตลาด อุปกรณ์บรรจุที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญมากขึ้น เมกะเป็นมืออาชีพการจำหน่ายอุปกรณ์เป่าและฉีดขึ้นรูปของจีน เราเสนอสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าเรา เราร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องบรรจุเพื่อเสนอแผ่นการให้ท่าน
อุปกรณ์ที่เสนอ
1. เครื่องบรรจุที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม น้ำ เครื่องดื่มอัดลม และเครื่องดื่มร้อน
2. เครื่องใส่ฉลาก
3. เครื่องติดฉลาก
4. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
5. เครื่องหด
6. เครื่องหดPE
7. เครื่องปั้มรหัสและเครื่องบรรจุ
8. สายการผลิตสำหรับระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส(Reverse Osmosis)และการจัดการความร้อน
สิขสิทธ์2010 © บริษัทเมกะ แมชชินนารี จำกัด