แผนการบรรจุภัณฑ์
แบ่งปันใน:
ถังPETความจุสูง(ถังPET 5 แกลลอน)
ห้าแกลลอนถังพลาสติก
ความจุถัง PET

ตัวอย่างถังPETความจุสูงคำอธิบาย
    บริษัทเมกะสนองบริการโซลูชั่นสำหรับตลาดถังPET 5 แกลลอนที่มีการแข่งขันสูง PETเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกปลอดภัย เครื่องจักรของเมกะสามารถเป่าขวดPET3-5แกลอนทั้งใช้ครั้งเดียวและใช้ซ้ำ เมื่อเที่ยบวัดถุPCเดิม วัดถุPETมีลักษณะเบาและลงทุนน้อย
ขอบเขตการใช้
น้ำและเครื่องดื่มต่างๆ
ลักษณะเด่น
ถูกกว่าวัตถุPC
หมายเหตุ
เครื่องเป่าขวดPETที่มีปริมาณความจุใหญ่ เรียกว่าเครื่องเป่าขวดPET 5 แกลลอน

สงวนสิทธ์2010 © บริษัทเมกะ แมชชินนารี จำกัด